บริการดูแลแบบไป-กลับ

บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยแบบไป-กลับ (Daycare) โดยคิดค่าใช้บริการแบบรายวัน และรายเดือน

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จึงงดให้บริการ


  • IMG_1718.JPG
    บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง แบบอยู่ประจำกับสถานดูแลฯ โดยคิดค่าใช้บริการเป็นรายเดือน หรือรายวัน

  • IMG_2731.JPG
    หมอนพ ยินดีให้คำแนะนำในการดูแลคุณพ่อ คุณแม่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่อาจต้องทุกข์ทรมานด้วยอาการเจ็บป่วยหลายอย่างพร้อมๆกัน ช่วยแนะนำทางเลือก ให้ถูกต้องตามหลักวิชา ...
Visitors: 14,508