ใช้บ้านเก่ามาปรับปรุงใหม่

เราใช้เวลาค้นหาบ้านหลังเก่านี้อยู่นาน เพราะเราต้องการใช้ประโยช์จากบ้านหลังเก่าที่คุ้นเคย แต่ปัญหาสำคัญอันดับแรกคือ ค่าเช่าแพงมาก บางแห่งสูงกว่า 600 บาทต่อตารางเมตร เรามีงบอยู่เพียง 100-200 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น เราไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุ หรือลูกหลานแบกภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป บ้านหลายหลังที่เหมาะสม ล้วนมีค่าเช่าแพง หลังที่มีค่าเช่าไม่แพง ก็มีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสม เช่น พื้นลื่น มีสเต็ปหรือขั้นมากเกินไป หกล้มได้ง่าย ห้องคับแคบ ไม่โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือมีขนาดบ้านเล็กเกินไป รับผู้สูงอายุได้น้อย ฯลฯ เราตระเวนดูบ้านเป็นร้อยหลัง ในช่วงหลายเดือน เราพบว่ามี 8 หลังที่เราพอจะทำได้ พูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้าน แต่สุดท้ายเจ้าของบ้านก็เปลี่ยนใจ ไม่ยอมให้เราทำ Elderly C Home สาเหตุที่สำคัญ คือ ทัษณะคติที่เป็นลบต่อความชรา และการเสียชีวิต สุดท้ายเราจึงมาทำที่ บ้านเลขที่ ๑๐๖๐/๕๔ ซอยวิภาวดีรังสิต ๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แห่งนี้

Visitors: 5,460