รับปรึกษาปัญหาผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและผู้ดูแลจะเผชิญปัญหาในหลายด้าน ทั้งทางด้านร่างกายที่เสื่อมถอย ปัญหาทางจิตใจและสมอง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการปรับตัว และปัญหาความสามารถในเชิงปฏิบัติต่างๆ

Visitors: 14,693