ค่าใช้จ่ายในสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือ เนอร์ซิ่งโฮม

หลายท่านอาจสงสัยว่า ทำไมค่าใช้จ่ายในสถานดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่งถึงต่างกัน มีหลักการในการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร? 

อาจารย์ที่เชียงใหม่ท่านหนึ่งกล่าวว่า เนอร์ซิ่งโฮมมาตรฐานจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง 

1. ค่าผู้ดูแล (caregiver) พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ (RN) ผู้ช่วยพยาบาล (PN) และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทต่อผู้ดูแลหนึ่งคนต่อเดือน ดังนั้นถ้าผู้ดูแลหนึ่งคนดูแลผู้สูงอายุได้สี่คน แสดงว่าผู้สูงอายุหนึ่งคนต้องจ่ายค่าผู้ดูแลที่ 10,000 บาทต่อเดือน แต่ในบางเนอร์ซิ่งโฮมที่อยู่กันอย่างหนาแน่น ผู้ดูแลหนึ่งคนอาจต้องดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 8-10 คน ดังนั้นผู้สูงอายุจึงจ่ายค่าผู้ดูแลลดลง แต่ผู้ดูแลก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อไม่ให้คุณภาพในการดูแลลดลง ที่เอเดอร์ลี่ซีโฮมเราใช้ผู้ดูแลหนึ่งคนดูแลผู้สูงอายุเพียง 2-3 คนเท่านั้น เพื่อคุณภาพการดูแลที่ดีกว่า แต่ถ้าหากเราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้ถูกลง สิ่งที่ต้องทำคือกดค่าจ้างแรงงานของน้องๆเหล่านั้นให้ต่ำลง ซึ่งเป็นผลเสียต่อคุณภาพของบริการเช่นกัน

2. ค่าอาหาร ในเนอร์ซิ่งโฮมขนาดกลางที่มีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 20-30 คน จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารอยู่ที่ 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่เนอร์ซิ่งโฮมที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่นเกินกว่า 50-100 คนขึ้นไป จะมีการประหยัดจากขนาด (economic of scale) ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารลดลง อาจเหลือเพียง 2,000-3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้น แต่ที่เอลเดอร์ลี่ซีโฮมเรารับดูแลผู้สูงอายุเพียง 10 กว่าคน (ลดความหนาแน่น ลดโอกาสติดเชื้อ) ทำให้ค่าอาหารของเราค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้องควบคุมต้นทุนให้ได้ เพื่อให้เราอยู่รอด โดยที่ไม่ต้องลดคุณภาพอาหารสำหรับผู้สูงอายุของเรา

3. ค่าอุปกรณ์การแพทย์ 

Visitors: 14,510