อาหารสำหรับผู้สูงวัย

 ผู้สูงอายุกินอย่างไรให้สมดุล อาหารในแต่ละมื้อของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยอะไรบ้าง อาหารหลัก 5 หมู่ ยังคงจำเป็น วิตามินเกลือแร่ และน้ำต้องเพียงพอ

Visitors: 14,508