การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดในประเทศไทยเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชายและอันดับ 5 ในเพศหญิง

สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก 2 ล้านคนต่อปีและเสียชีวิต 1.7 ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอดคือสูบหรือรับควันบุหรี่พันธุกรรมและสัมผัสสารก่อมะเร็งอื่นๆที่พบว่าเป็นสาเหตุได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดเช่นก๊าซเรดอนแร่ใยหินรังสีควันธูปควันจากท่อเสียและมลภาวะทางอากาศ

อาการของมะเร็งปอดที่พบบ่อยคือไอเรื้อรังไอมีเสมหะเป็นเลือดหายใจลำบากเหนื่อยหอบมีเสียงหวีดเสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยนไปเจ็บหน้าอกหรือหัวไหล่ปอดติดเชื้อง่ายเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลด

 

มะเร็งปอดนั้นสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแต่น่าเสียดายที่พอมีการแล้วก็มักจะไม่สามารถผ่าตัดได้และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบก็มักจะมีมะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นแล้วเช่นสมองกระดูกและตับทำให้การรักษาที่ได้รับเป็นไปแบบประคับประคองเช่นการรักษาการติดเชื้อแทรกซ้อนการดูดและระบายเสมหะการให้อาหารปั่นทางสายยางและการขับถ่ายการบำบัดด้วยออกซิเจนและยาขยายหลอดลมการดูแลความสะอาดของร่างกายป้องกันแผลกดทับกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดระวังและแก้ไขสมดุลของเกลือแร่และดุลกรดด่างในร่างกายฯลฯ

 

การดูแลเอาใจใส่อย่างดีนั้นทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายสามารถมีช่วงชีวิตสุดท้ายที่ยืนยาวมีความสุขได้อย่างมากได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

 

ด้วยความปรารถนาดี

จาก 

เอลเดอร์ลี่ซีโฮม ECH

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Visitors: 14,693