ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

ค่าใช้จ่าย และค่าบริการส่วนเกิน เอลเดอร์ลี่ซีโฮม (Elderly C Home)

 

1. ค่าบริการทำแผล 200 บาท/ครั้ง หรือ เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์ 

2. ค่าบริการสวนอุจจาระ 100 บาท/ครั้ง หรือ เหมาจ่าย 1,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์

3. ค่าบริการสวนปัสสาวะ 200 บาท/ครั้ง หรือ เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์ระบายปัสสาวะ เช่น สายสวนปัสสาวะ 20 บาท/เส้น สายสวนคา 100 บาท/เส้น ชุดปราศจากเชื้อ 50 บาท/ชุด เป็นต้น

4. ค่าบริการพ่นยา 200 บาท/วัน หรือ เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์

5. ค่าบริการเครื่องผลิตออกซิเจน 200 บาท/วัน หรือ เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์

6. ค่าบริการฉีดยา 200 บาท/วัน หรือ เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์

7. ค่าอาหารทางสาย 200 บาท/วัน หรือ เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์

8. ค่าบริการเตียงลม 50 บาทต่อวัน หรือ 1,000 บาท/เดือน ญาติสามารถนำเตียงลมมาเอง

9. ค่าบริการดูดเสมหะ ล้างทำความสะอาดท่อหลอดคอ และทำแผลหลอดคอ 400 บาท/วัน หรือ เหมาจ่าย 6,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุอปกรณ์

10. ค่ารถ นำส่งโรงพยาบาลตามอัตราที่ผู้ให้บริการภายนอก หรือโรงพยาบาลกำหนด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่บวกค่าบริการเพิ่ม

11. ค่าผู้ดูแล พาผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไปส่งโรงพยาบาลแทนญาติ ตามราคาที่ตกลงกันเอง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่บวกค่าบริการเพิ่ม

หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดญาติสามารถจัดหามาเอง แต่ต้องตรวจสอบกับผู้ดูแลก่อน ว่าสามารถใช้ได้ ถูกต้องตามคุณสมบัติ

 

"เอลเดอร์ลี่ซีโฮม ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ใช้อะไรไป ลูกค้าก็ซื้อมาคืน"

 

Visitors: 14,509