การจัดการกับความเครียด

ปัญหาสุขภาพจิต และการจัดการกับความเครียด ทั้งญาติและผู้สูงอายุ

  1. ให้ขอความช่วยเหลือ
  2. ฝึกใช้เทคนิคเบื้องต้น
  3. อย่าเอาทุกอย่างมาลงกับตัวเอง
  4. การแก้ปัญหาให้ถูกต้อง
  5. คิดในแง่บวก

ดูรายละเอียดในคลิป ต้องใช้เวลาฝึกฝน เอลเดอร์ลี่ซีโฮมจะเป็นกำลังใจ และช่วยแบ่งเบาความเครียดให้คุณ

Visitors: 14,721