ท้องผูกในผู้สูงอายุ

    • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องผูกกินยาระบายตัวไหน ให้ปลอดภัย แก้ปัญหาท้องผูกด้วย "Lactulose" แก้ท้องผูกด้วย "Milk of Magnesia" ทำความรู้จักกับ "Bisacodyl" "มะขามแขก Senokot" รู้ให้แหลกก่อนคิดใช้ ท้องผูกกินอะไรถึงช่วยได้ ยาสวนทวารหนัก

 

Visitors: 14,693