โอโมเตนาชิ Omotenashi

Omotenashi คือ จิตวิญญาณของการสร้างบริการแแบญี่ปุ่น นั้นเป็นอย่างไร

แล้ว เอลเดอร์ลี่ซีโฮม จะสร้าง Omotenashi ให้กับผู้ดูแล (ไคโงะฉิ) ได้อย่างไร

ลูกค้าคนแรกขององค์กร คือ พนักงาน

Visitors: 14,693