ใส่ใจไม่หวังอะไรตอบแทน

The Ultimate of Cares = ใส่ใจไม่หวังอะไรตอบแทน

 

  • ความหมายของบริการในสายตาของคนญี่ปุ่น
  • การบริการด้วยน้ำใจในวิกฤติโควิด 19
  • ลูกค้าคือพระเจ้าจริงหรือ แต่ลูกค้าคือหุ้นส่วน เป็นคนในครอบครัว วิธีที่ รพ. Hatsudai ใช้ดูแลผู้ป่วย
  • สัมผัสความสุขของลูกค้าได้อย่างไร
  • คุณค่าของงานที่ทำ ทุกงานที่ทำมีคุณค่ากับลูกค้า
  • อย่าทำแบบนี้กับลูกค้า
  • สร้างทีมให้มีจิตวิญญาณการบริการ
Visitors: 14,696