บทความคุณค่า 1


  • ป้าย-05.png
    7 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ เลือกบ้านพักคนชรา เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ เลือกเนอร์สซิ่งโฮม 1. ใครเป็นเจ้าของ แพทย์ พยาบาล หรือนักธุรกิจ เพราะต้องดูว่าเจ้าของใ...

  • ทำไมต้องเรา-04.png
    ทำไมต้องเอลเดอร์ลี่ซีโฮม 1. หมอนพดูแลเอง ติดตามการรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาล ทุกวัน ผลสัมฤทธิ์ของยา ผลข้างเคียงจากการรักษา ทวนสอบสัญญาณชีพ ความเป็นไป และความสุขสบายของผู้สูงอายุทุก...

  • Omotenashi คือ จิตวิญญาณของการสร้างบริการแแบญี่ปุ่น นั้นเป็นอย่างไร แล้ว เอลเดอร์ลี่ซีโฮม จะสร้าง Omotenashi ให้กับผู้ดูแล (ไคโงะฉิ) ได้อย่างไร ลูกค้าคนแรกขององค์กร คือ พนักงาน

  • The Ultimate of Cares = ใส่ใจไม่หวังอะไรตอบแทน ความหมายของบริการในสายตาของคนญี่ปุ่น การบริการด้วยน้ำใจในวิกฤติโควิด 19 ลูกค้าคือพระเจ้าจริงหรือ แต่ลูกค้าคือหุ้นส่วน เป็นคนในครอบค...

  • กว่าจะมาเป็นน้ำเต้าหู้ (ที่ดูเป็นสินค้าง่ายๆ) แบรนด์ Tofusanที่ขายใน 7-11 วันละ 400,000 ขวด กำลังการผลิตกว่า 1 ล้านขวดต่อวัน เข้าต้องทำอะไรมากกว่าที่คิด (แต่นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากท...
Visitors: 14,694